Contact our School

  

 

 Address

KENDRIYA VIDYALAYA IIT
NH-65, NAGAUR ROAD, KARWAR
JODHPUR - 342037 (RAJASTHAN)
Phone Number  0291-2801951


0291-2801952

 

E-Mail ID

 

 kviitjodhpur@gmail.com

LOK SABHA CONSTITUENCY JODHPUR